เฮลั่นรัฐแจกเงินช่วยเหลือชาวนาปี 2024 เช็คไทม์ไลน์การโอนเงินด่วน!

โครงการรัฐบาลเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000เข้าวันไหน

จากโครงการรัฐบาลล่าสุด ที่ออกแบบเงินช่วยเหลือชาวนาสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดที่มีกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน ให้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000เพื่อเป็นเงินทุนในการใช้ต่อยอดการดูแลผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วรายละเอียดเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง หากต้องการขอรับเงินไร่ละ 1000 ล่าสุดทำอย่างไร บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลประกอบการเข้าถึงวงเงินจากโครงการนี้ไว้แล้ว มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าข่าวล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนาเข้าวันไหนจะมีอะไรบ้าง ทำการตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินอย่างไร ติดตามอ่านกันได้ในบทความนี้เลย

ข้อมูลเงื่อนไขเงินช่วยเหลือชาวนา ชาวนาท่านใดบ้างที่จะได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาปี 66 67

การจะรับเงินโอนได้นั้น ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งต้องบอกเลยว่าเงินช่วยเหลือชาวนานั้นกำหนดให้รับ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาทต่อครัวเรือน ผู้ที่จะลงทะเบียนไร่ละ 1000ต้องเป็นเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อทำการปลูกข้าวในปี 2567/2567ตามที่ทางโครงการรัฐบาลกำหนด และระยะเวลาการดำเนินงานโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2567 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 และสิ้นสุดระยะการจ่ายเงินในวันที่ 30 กันยายน 2567หรือ2024

วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นรวมถึงระยะเวลาโครงการเงินช่วยเหลือชาวนา

หากพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ที่โครงการเงินช่วยเหลือชาวนาจัดตั้งขึ้น ต้องบอกเลยว่าเงิน ธกส ล่าสุดที่มอบให้นี้ เป็นเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรเพื่อให้สามารถดำเนินการดำรงชีพต่อไปด้วยสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และยังช่วยเป็นเงินช่วยเหลือชาวนาใช้ทุนในการต่อยอดรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้มีพลังในการผลิตข้าวที่ดีออกมา เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในปีการผลิต 2567/2567 มีเงินกินเงินใช้ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกแบบวงเงินเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้มีเงินเพียงพอต่อการหมุนเวียนและยังชีพได้ดี

ข่าวล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนารอบโอนเงินวันไหนบ้าง

โครงการเงินช่วยชาวนาออกแบบวงเงินช่วยเหลือชาวนาเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินไปใช้หมุนเวียนได้เป็นอย่างดี โดยให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000ซึ่งแบ่งรอบการโอนเป็น 5 รอบด้วยกัน ในส่วนของรอบ 1 โอนเงินช่วยเหลือในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 โอนให้กับจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ น่าน ร้อยเอ็ด อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม รอบ 2 โอนเงินช่วยเหลือในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โอนให้กับจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ลำพูน เพชรบูรณ์ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก รอบ 3 โอนเงินช่วยเหลือในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โอนให้กับจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์ มุกดาหาร ลำพูน หนองคาย บึงกาฬ บุรีรัมย์ รอบที่ 4 โอนเงินช่วยเหลือวันที่ 1 ธันวาคม 2567 โอนให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา ยโสธร สกลนคร ขอนแก่น รอบที่ 5 โอนเงินช่วยเหลือวันที่ 2 ธันวาคม 2567 โอนเงินช่วยเหลือจังหวัดนนทบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ลพบุรี สุพรรณบุรี อำนาจเจริญ เลย ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตราด กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพ ปริมณฑล ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล ตรัง ปัตตานี ภูเก็ต พัทลุง กระบี่ พังงา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อจังหวัดที่แบ่งเป็นรอบ ๆ ในการโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ใครที่อยู่จังหวัดไหน อยากรู้เงินเข้าวันไหนทำการเช็คเงิน ธกสได้ตามนี้เลย

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาเงินช่วยเหลือชาวนาลงทะเบียนไร่ละ 1000ได้อย่างไร

หากต้องการทำการเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา ผู้สมัครต้องทำการตรวจสอบข้อมูลซึ่งมีให้เลือกตรวจสอบหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ เพียงเข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชน พร้อมกดค้นหา ระบบจะแสดงรายละเอียดประกอบการรับวงเงินไม่ว่าจะบอกรายละเอียดโครงการ เลขที่บัญชี วันที่โอน และสาขาของธนาคาร ธกส พร้อมกับสถานะ เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้รู้ถึงข้อมูลเงินช่วยเหลือชาวนาที่ตนเองจะได้รับ หรือจะเป็นการตรวจสอบสถานะผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น BAAC Mobile ก็ง่ายและสะดวกเช่นกัน

สอบถามการถอนเงินช่วยเหลือชาวนาถอนออกอย่างไร

ไม่ต้องกังวลเลยหากต้องการอยากถอนเงินออกมาใช้จ่าย สำหรับเกษตรกรหรือชาวนาที่ได้รับเงินตามโครงการรัฐบาลเงินช่วยเหลือชาวนา เพราะจากที่ทางโครงการได้กำหนดให้แก่ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1000 และไม่เกิน 20,000 บาท เมื่อชาวนาได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชีแล้ว สามารถถอนผ่านบัญชีเงินฝาก ซึ่งการถอนแบบนี้ ต้องติดต่อถอนกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง และต้องเตรียมบัตรประชาชน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก และใบถอนเงินฝาก เพื่อเข้ารับบัตรคิว และยื่นกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการถอนเงิน หรือหากเกษตรกรท่านใดที่ทำบัตรเอทีเอ็ม ก็สามารถถอนด้วยตนเองผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ธกสได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงเท่านี้ก็ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนามาใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือต่อยอดการสร้างผลผลิตในปีต่อ ๆ ไปได้แล้ว
อ่านรายละเอียดมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าเงินที่ได้รับจากโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาที่ทางหน่วยงานรัฐจัดสรรมอบให้แก่กลุ่มชาวนานี้ จะเป็นเงินช่วยเหลืออย่างที่เพิ่มคุณค่าทางผลผลิตและการต่อยอดได้เป็นอย่างดี รวมถึงหากต้องการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคก็ถือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในครัวเรือนได้ดี เพราะเป็นเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งหากใครที่ได้รับสิทธิยังสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ บนแอพพลิเคชั่นออนไลน์ธนาคาร ธกสหรือจะผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ธกสก็สะดวกเช่นเดียวกัน รวมไปถึงสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเงิน ธกส ล่าสุด สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเงินช่วยเหลือชาวนา Call Center 0-2555-0555

อัพเดทวันที่ 25 มกราคม 2024