เช็คเงิน ธกส เข้าบัญชีล่าสุด แนะนำวิธีเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน

เช็คเงิน ธกส ล่าสุด ตรวจสอบเงินเกษตรกรสำหรับประกันรายได้ข้าว

ธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ได้เปิดให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเช็คเงิน ธกส ล่าสุดเพื่อตรวจสอบเงินเกษตรกรสำหรับประกันรายได้ข้าวประจำปี 2565/2566 โดยให้เงินช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งนบข. หรือคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงิน เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยประกันรายได้ และค่าบริการจัดการของเกษตรกรเพื่อให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว โดยจะโอนเงินให้เกษตรกรผ่านทางบัญชีธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และเกษตรกรสามารถเช็คเงิน ธกส ล่าสุด คือ เช็คเงิน ธกส งวดที่ 25 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2566 เป้าหมายของเงินเยียวยาเกษตรกรก็เพื่อให้เกษตรที่ปลูกข้าวมีรายได้แน่นอนตามนโยบายของรัฐบาล และขณะนี้เกษตรสามารถเช็คเงิน ธกส ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีประกันรายได้ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว โดยเช็คเงินไร่ละ 1000 ปี 65 66 ได้แล้วด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์

เช็คเงิน ธกส ตรวจสอบทามไลน์โอนเงินประกันรายได้ข้าว

ทามไลน์โอนเงินประกันรายได้ข้าว เกษตรกรที่เช็คเงิน ธกส จะได้รับเงินช่วยเหลือตามทามไลน์การโอนเงิน และจะได้รับเงินเข้าบัญชีสำหรับวงดที่ 1 จนถึงงวดที่ 6 โดยธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จะจ่ายเงินในวันที่ 24 พฤศจิกายน ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร 73% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 

สำหรับเช็คเงิน ธกส การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้สำหรับงวดที่ 7 ถึงงวดที่ 33 จะประกาศทุก 7 วันจึงจอให้เกษตรทุกคนติดตามข่าวสาร เช็คเงิน ธกส ล่าสุดเพื่อตรวจสอบเงินเกษตรกรตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางทั้งจากเว็บไซต์ วิทยุชุมชน และเสียงตามสายหมู่บ้าน และ เช็คเงิน ธกส ล่าสุด คือ งวดที่ 25 ที่คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2566 โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรวันที่ 5 เมษายน 2566

ตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางเช็คเงิน ธกส ออนไลน์

เกษตรที่ต้องการเช็คเงิน ธกส ด้วยตัวเอง สามารถเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางออนไลน์ โดยสามารถเช็คเงิน ธกส ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทำตามขั้นตอนเช็คเงิน ธกส ได้ดังนี้ 

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ ธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
  2. เช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนโดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเช็คเงินไร่ละ 1000 ปี 65 66 สถานะเงินประกันรายได้ และเงินช่วยเหลือ หลักจากกรอกหมายเลขบัตรประชาชนจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงินช่วยเหลือ และโครงการของเงินช่วยเหลือที่เกษตรจะได้รับ 
  3. หลังจากเช็คเงิน ธกส ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางแอพพลิเคชั่น A-Mobile จะมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับการโอนเงิน แต่กรณี่ที่ท่านไม่สะดวกจะไปทำการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนผ่านทางออนไลน์ก็ไปที่ธนาคาร ธกส สาขาแถวบ้านท่านได้เลย!

อัพเดทวันที่ 25 มกราคม 2567